Zaplecze serwisowe

 • Funkcję gwaranta sprawuje BAGMASZ, 98-220 Zduńska Wola, Czechy 242B.
 • Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie BAGMASZ.
 • Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia.
 • Zakres gwarancji obejmuje jedynie wady jakościowe wynikające z winy producenta.
 • Gwarancji podlegają urządzenia zakupione i eksploatowane w Polsce.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • normalnego zużycia podczas eksploatacji,
  • napraw polegających na regulacji,
  • czynności przewidzianych w instrukcji do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (konserwacja).
 • W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzeniu nie pochodzących od autoryzowanego punktu serwisowego nastąpi utrata uprawnień gwarancyjnych.
 • Roszczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę urządzenia.
 • Odpowiedzialność gwaranta jest ograniczona do obowiązku usunięcia wady reklamowanego sprzętu.
 • W szczególności gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.
 • Eksploatacja, konserwacja lub przechowywanie sprzętu bez zachowania zaleceń określonych w instrukcji obsługi powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.